sunnuntai 22. helmikuuta 2015

Kevätkokouksen asiakirjat

Johtokunta on tänään valmistellut tulevaa kevätkokousta. Haluamme toimintamme olevan läpinäkyvää, joten julkaisemme tässä johtokunnan ehdotukset koskien tilinpäätöstä (tuloslaskelma ja tase) sekä toimintakertomusta vuodelta 2014. Johtokunnan ehdotus kuluvan vuoden toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi löytyvät myös tästä blogista.

Toivon myös näiden julkaisujen helpottavan kevätkokouksen sujumista, koska käsiteltäviin asioihin on mahdollista perehtyä jo etukäteen, eikä kokouksessa tarvitse siten käyttää aikaa papereiden ääneen lukemiseen.

Tilinpäätös 2014 on voitollinen 1.118,74 €. Huomioitavaa on, että tuloslaskelmassa on kirjattu viime vuoden kuluiksi OH CHQ:n korroosiotarkastus ja maalaus sekä potkurin korjaus ja perushuolto kokonaisuudessaan. Mikäli nämä menot olisi jaksotettu maalaus ja korroosiotarkastus 10 %:n menojäännöspoistona ja potkuriremontti 20  %:ntasaeräpoistoina, olisi tilikauden tulos noin 16 - 17.000 € parempi.

Jyväskylän Laskuvarjokerho R.y.
Y-Tunnus:
1019920-1
T U L O S L A S K E L M A
1.1.2014 - 31.12.2014
                                             Tilikausi   Tilikausi
                                                  2014        2013
Varsinainen toiminta:
Tuotot ..................................... 88 590,34   88 016,86
Kulut:
Poistot ..................................    9 065,08   10 813,19
Muut kulut ...............................   83 136,82   62 609,85
Kulut yhteensä ............................. 92 201,90   73 423,04
                                     -----------------------------
Tuotto-/Kulujäämä ............................3 611,56-  14 593,82
Varainhankinta:
Tuotot .....................................  5 765,00    3 770,00
Varainhankinta yhteensä 5 765,00 3 770,00
                                     -----------------------------
Tuotto-/Kulujäämä ........................... 2 153,44   18 363,82
Sijoitus- ja rahoitustoiminta
Kulut ......................................  1 034,70    3 667,99
Sijoitus- ja rahoitustoiminta yhteensä        1 034,70-   3 667,99-
                                     -----------------------------
Tuotto-/Kulujäämä ............................1 118,74   14 695,83
Tilikauden tulos .............................1 118,74   14 695,83
Tilikauden ylijäämä (alijäämä) ...............1 118,74   14 695,83
                                     =============================

Jyväskylän Laskuvarjokerho R.y.
Y-tunnus:
1019920-1
T A S E 31.12.2014
                                Tilikausi   Tilikausi
VASTAAVAA                            2014        2013
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineelliset hyödykkeet
Koneet ja kalusto .............   61 582,61  70 647,69
Yhteensä ......................   61 582,61  70 647,69
Sijoitukset
Osakkeet ja osuudet ..........       630,70     630,70
Yhteensä ......................      630,70     630,70
PYSYVÄT VASTAAVAT YHT             62 213,31  71 278,39
                            ---------------- ----------------
VAIHTUVAT VASTAAVAT
Saamiset
Pitkäaikaiset saamiset
Muut saamiset .................    1 210,00       0,00
Yhteensä .......................   1 210,00       0,00
Lyhytaikaiset saamiset
Myyntisaamiset ................      613,26     271,63
Muut saamiset .................        0,00     500,00
Yhteensä ......................      613,26     771,63
Rahat ja pankkisaamiset .........  1 515,57   3 480,05
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHT            3 338,83   4 251,68
                            ---------------- ----------------
VASTAAVAA                      65 552,14 75     530,07
                            ================ ================

Jyväskylän Laskuvarjokerho R.y.
Y-tunnus:
1019920-1
T A S E 31.12.2014
                               Tilikausi        Tilikausi
VASTATTAVAA                         2014             2013
Ed. tilikausien yli-/alijäämä .   5 917,53       8 778,30-
Tilikauden yli-/alijäämä ......   1 118,74      14 695,83
                                  7 036,27       5 917,53
OMA PÄÄOMA                        7 036,27       5 917,53
                              ---------------- ---------------
VIERAS PÄÄOMA
Pitkäaikainen vieras pääoma
Lainat rahoituslaitoksilta ....  15 885,85      25 555,54
Yhteensä                         15 885,85      25 555,54
Lyhytaikainen vieras pääoma
Lainat rahoituslaitoksilta ....  16 263,06      16 263,06
Saadut ennakot ................   22 757,61     27 059,73
Ostovelat .....................    3 609,35        734,21
Yhteensä                          42 630,02     44 057,00
VIERAS PÄÄOMA                     58 515,87     69 612,54
                             ---------------- ----------------
VASTATTAVAA                       65 552,14     75 530,07
                             ================ ================

 
TOIMINTAKERTOMUS 2014

Hyppytoiminta ja kerhon yleinen toiminta
Vuonna 2014 hypättiin 2602 hyppyä, joista
 • 2270, joista 1641 kerhon omasta OH-CHQ:sta ja vuokrakoneesta OH-CEW 629
 • Lisenssihyppääjien hyppyjä: 1562
 • Koulutushyppyjä: 263
  • Fs-koulutus: 28
  • Mesut: 145
  • VPKt: 20
 • Tandemit: 44 tandemoppilasta ja 10 pommia
  • Tandemkuvaukset: 45
 • Oppilashypyt: 445
  • PL-hypyt: 233, joista 92 kurssihyppyä
  • 3-5s: 46
  • Peruskoulutusluokka: 72
  • Jatkokoulutusluokka: 94
Hyppypäiviä vuonna 2014 oli 107. Pokia lennettiin 645.

Jäseniä oli 316 (jäsenmaksu maksettu vuonna 2013 tai 2014), joista kannatusjäseniä 1.

Uusia hyppymestareita saatiin yksi: Jouni Hytönen, minkä lisäksi Jari Norja on hyppymestarioppilas. Uusia pilotteja koulutettiin yksi: Tommi Rauhamäki.

Alkeiskursseja järjestettiin 7, joilla oppilaita oli yhteensä 62.

Myönnetyt luokat:
 • peruskoulutus: 9
 • jatkokoulutus: 7
 • lisenssit: 5
Vähintään yhden hypyn hypänneitä oli 176 henkilöä. Luvussa ei ole mukana pääsiäisleirin vierailijat.

Yhteenlaskettu lentoaika OH-CHQ:lla oli 173 tuntia. Huoltokäyntejä tuli 8 kpl ja 11 tuntia. Koulutukseen käytettiin 1 tuntia ja 1 lentoa. OH-CEW:llä lennettiin noin 75 h, josta siirtolentoja oli 3 h.

Vuoden oppilas: Jarmo Pääkkönen
Vuoden kerholainen: Jouni Hytönen

Jorma Rutanen palkittiin Suomen Ilmailuliiton hopeisella ansiomerkillä ansiokkaasta kerhotyöstä sekä Kimmo Karhu ja Tomi Rossi pronssisella ansiomerkillä.

Tärkeät tapahtumat
Huhtikuussa järjestettiin yhteistyössä Skydive Finland ry:n kanssa pääsiäisboogiet, jolloin platalla vieraili Caravan OH DZF.

Pasi Pirttikoski kävi toukokuussa organisoimassa viikonlopun mittaisen kupuruttutapahtuman. Viikonlopun aikana seitsemän kelpparia pääsi kokeilemaan Pasin kanssa ruttausta.

Kesän aikana yritettiin rikkoa kerhon FS-ennätystä Parasummer-boogeissa. Kovasta yrityksestä huolimatta ennätystä ei saatu rikottua. Ennätysjahti jatkuu kaudella 2015.

OH-CHQ:lle tehtiin ennen kauden aloitusta korroosiotarkastus ja kone maalattiin. Kesäkuun alussa koneen potkuri alkoi vuotaa öljyä ja se jouduttiin toimittamaan kunnostettavaksi ja samalla perushuoltoon Saksaan, minkä takia kone oli pois käytöstä kaksi kuukautta. Korvaavana koneena käytettiin C172 OH-CEW, jota käytettiin oman koneen rinnalla loppu kauden ajan.

Kauden aikana järjestettiin Ilta-Sanomien toimittajalle alkeisjurssi ja tandemkurssi, joista koottiin kahden aukeaman juttu Ilta-Sanomien juhannusnumeroon.

Kerholle saatiin ensimmäinen wingsuitkouluttaja PFC Tommi Ikonen ja kaksi kerholla koulutettua mekkohyppääjää.
TOIMINTASUUNNITELMA 2015


Hyppytoiminta ja kerhon yleinen toiminta
Kerhon toimitilojen vuokrasopimus on voimassa toistaiseksi 12 kuukauden irtisanomisajalla. Mielessä kuitenkin on pidettävä uusien toimitilojen mahdollinen tarve.

Ensiapuna kerhon toimitiloille tullaan uusimaan katto parhaalla mahdollisella ratkaisulla.

Kaudella 2015 tullaan järjestämään seuraavat tapahtumat:
 • Turvallisuuspäivä (ensiapukoulutus, kaluston päivittäiset tarkistukset, maahenkilön tehtävät, viime vuoden onnettomuudet ja vaaratilanteet) 25.4.
 • 300:n hypyn päivä 18.7.2015


Käytössä on oman OH CHQ:n lisäksi vuokrakone OH CEW koko kauden.

Toimihenkilöt
Kaudelle 2015 kerhon puheenjohtajaksi on valittu Jukka Rönkkö.
Kerhon muut toimihenkilöt valittiin johtokunnan järjestäytymiskokouksessa 8.1.2014:

Koulutuspäällikkö Tommi Savikko
Apulaiskoulutuspäällikkö Tomi Kettunen
Kalustopäällikkö Päivi Lammi
Turvallisuuspäällikkö Tommi Ikonen
Tandemvastaava Mari Liimatainen
Näytöshyppyvastaava Jari Norja
Lentokonevastaava Juha Oksman


Hyppykalusto
Kerhon hyppykalusto on tällä hetkellä hyvässä kunnossa. Kerholla on kahdeksat oppilaslaskuvarjokokonaisuudet, joista osassa on vielä FXC-automaattilaukaisin. Nämä tullaan vaihtamaan tulevien vuosien aikana Cypres –mallisiin automaattilaukaisimiin. Oppilaspakettien varavarjoista osa vanhenee ensi ja seuraavana vuonna.

Kerholla on nyt myös omistuksessaan oma tandemvarjokokonaisuus (Strong Dual Hawk Tandem / SET-400).

Kerhon oppilaskalusto on tällä hetkellä erittäin hyvin riittävää ja tarkoituksenmukaista.

Koulutustoiminta
Kerholle koulutetaan vuonna 2015 ainakin kaksi uutta vapaapudotuskouluttajaa ja radiokouluttajaa. Yksi uusi PL-hyppymestari on tulossa nykyiusestä hyppymestarioppilaasta.


Talous
Kerholle kaudella 2007 lentokoneen moottorihankintaa varten nostettu laina on pystytty tähän asti hoitamaan suhteellisen hyvin. Loppulainan 20.000 € eräännyttyä on se korvattu uudella lainalla, jolla on takaisinmaksuaikaa kolme vuotta. Näkymät talouden puolesta ovat vakaat, mutta maksuvalmiuden osalta edelleen erittäin tiukat. Kalustohankintoja varten nostettu laina tulee tänä vuonna loppuun maksetuksi. Talous on kuitenkin pidettävä erityisen tarkassa seurannassa, polttoainekustannuksiin ja yleisen kustannustason nousuun tulee reagoida viiveettä kerhon toiminnan jatkuvuuden takaamiseksi.

Muuta
Koulutusorganisaatio ylläpidetään ja kehitetään kasvavan kerhotoiminnan vaatimuksia vastaavaksi. Kelppareiden koulutuksessa keskitytään turvallisuuden lisäämiseen. Lajikoulutustapahtumia järjestetään vuonna 2015 ainakin kupuruttu-, FS-, kulmahyppäämiseen. Mahdollisuuksien mukaan myös turvalliseen swooppamiseen ja free-hyppäämiseen.

Kaksi uutta henkilöä lähtee heti kalustomestariA-kurssille, kun se järjestetään.

Järjestetään pilottina tunnelinarukurssi, jossa oppilaat käyvät tuulitunnelissa 10 min osana alkeiskurssia. Kurssin tuulitunneliosuus järjestetään 9.5.2015.

Tandemkurssien markkinointia lisätään mm. oppilaitosten ilmoitustauluille tehtävillä mainoksilla.

Yhteisleiriä naapurikerhojen kanssa selvitellään tyyliin Thousand Lakes Boogie.

Varusmieskurssin järjestetään yhteistyössä puolustusvoiminen kanssa.

Keittiöön hankitaan läpivirtauslämmitin.
Talousarvio perustuu lisääntyvään hyppymäärään, tavoitteena noin 3000 hyppyä ja toivottavasti kohtuullisina pysyviin huolto- ja korjauskuluihin. Mahdolliseti kertyvä ylijäämä on tarpeen kerhon maksuvalmiuden parantamiseen ja luottojen maksuohjelmien mukaiseen lyhentämiseen. Pidemmällä aikavälillä on myös syytä varautua tuleviin investointeihin, kuten kerhorakennuksen kohentamiseen tai uuden hankkimiseen sekä jossain vaiheessa eteen tulevaan lentokaluston joko peruskorjaamiseen tai isomman koneen hankintaan.
JYVÄSKYLÄN LASKUVARJOKERHO
TALOUSARVIO 2015


VARSINAINEN TOIMINTA


Tuotot 93 000,00
Kulut
Poistot 7 700,00
Muut kulut 63 000,00


TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ 22 300,00


VARAINHANKINTA


Tuotot 5 500,00
Kulut
Varainhankinta yhteensä 5 500,00


TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ 27 800,00


SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA


Tuotot
Kulut 1 500,00
Sijoitus ja rahoitustoiminta yhteensä -1 500,00


TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ 20 800,00


SATUNNAISET ERÄT


Satunnaiset tuotot
Satunnaiset kulut
Satunnaiset erät yhteensä 0,00


Yleisavustukset


TILIKAUDEN TULOS
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 20 800,00
Ei kommentteja:

Lähetä kommentti